Wyczyść
Wybierz date przyjazdu
preloader

Rezerwacja online

  Przyjazd
  Wyjazd

Regulamin

1. PRZEZ OBIEKT ROZUMIE SIĘ BUDYNEK MIESZKALNY I GARAŻ POŁOŻONE PRZY ULICY JASKÓŁCZEJ ORAZ OGRODZONY TEREN WOKÓŁ BUDYNKU MIESZKALNEGO I PRZEZNACZONEGO NA GARAŻ. 

2. POKOJE W OBIEKCIE WYNAJMOWANE SĄ NA DOBY, PO ZAAKCEPTOWANIU REGULAMINU I UPRZEDNIEJ REZERWACJI W DRODZE ELEKTRONICZNEJ. DOKONANIE REZERWACJI WIĄŻE SIĘ JEDNOZNACZNIE Z PRZYJĘCIEM I AKCEPTACJĄ REGULAMINU OBIEKTU.
 

3. DOBA W OBIEKCIE ROZPOCZYNA SIĘ O GODZ. 14.00 W DNIU PRZYJAZDU A KOŃCZY O GODZINIE 11.00 W DNIU WYJAZDU.
 

4. NALEŻNOŚĆ ZA POBYT ORAZ OPŁATA KLIMATYCZNA POBIERANA JEST W DNIU PRZYJAZDU ZGODNIE Z USTALONYM PRZEZ PAŃSTWA TERMINEM REZERWACJI.
 

5. W PRZYPADKU WCZEŚNIEJSZEGO WYJAZDU NALEŻNOŚĆ ZA CAŁOŚĆ POBYTU NIE ULEGA ZMIANIE.
 

6. GOŚCIE ZOBOWIĄZANI SĄ DO ZAMELDOWANIA SIĘ NIEZWŁOCZNIE PO PRZYJEŹDZIE. GOŚĆ MA OBOWIĄZEK OKAZAĆ SIĘ DOKUMENTEM Z FOTOGRAFIĄ (UST. Z 10.04.1974 O EWIDENCJI LUDNOŚCI I DOWODACH OSOBISTYCH DZ.U. Z 2001 NR 87 POZ. 960).
 

7. ZARZĄDCA OBIEKTU MA PRAWO ODMÓWIĆ PRZYJĘCIA GOŚCIA, KTÓRY PODCZAS POPRZEDNIEGO POBYTU RAŻĄCO NARUSZYŁ REGULAMIN OBIEKTU.
 

8. W OBIEKCIE OBOWIĄZUJE CISZA NOCNA OD GODZINY 22.00 DO 6.00
 

9. W GODZINACH OBOWIĄZYWANIA CISZY NOCNEJ OSOBY PRZEBYWAJĄCE NA TERENIE OBIEKTU MAJĄ ZACHOWYWAĆ SIĘ TAK, BY NIE ZAKŁÓCAĆ SPOKOJU INNYCH GOŚCI.
 

10. Z UWAGI NA KOMFORT I BEZPIECZEŃSTWO NASZYCH GOŚCI NA TERENIE OBIEKTU OBOWIĄZUJE CAŁKOWITY ZAKAZ PALENIA TYTONIU.
 

11. Z UWAGI NA BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE ZABRONIONE JEST UŻYWANIE W POKOJACH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH NIE STANOWIĄCYCH WYPOSAŻENIA POKOI. NIE DOTYCZY TO ŁADOWAREK I ZASILACZY RTV I KOMPUTEROWYCH.
 

12. ZARZĄDCA MOŻE ODMÓWIĆ ŚWIADCZENIA USŁUG OSOBOM NARUSZAJĄCYM PORZĄDEK I ZASADY REGULAMINU W TRAKCIE PRZEBYWANIA NA TERENIE OBIEKTU A TAKŻE MOŻE ZAŻĄDAĆ NATYCHMIASTOWEGO OPUSZCZENIA OBIEKTU BEZ ZWROTU OPŁATY UISZCZONEJ ZA POBYT.
 

13. PARKOWANIE JEST DOZWOLONE JEDYNIE W MIEJSCACH DO TEGO WYZNACZONYCH. NA TERENIE OBIEKTU ZNAJDUJĄ SIĘ PARKINGI, MONITOROWANE - NIESTRZEŻONE. 
 

14. MIEJSCA POSTOJOWE SĄ BEZPŁATNE I NIESTRZEŻONE. WŁAŚCICIEL OBIEKTU I ZARZĄDCA NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA KRADZIEŻ LUB ZNISZCZENIE SAMOCHODU LUB INNEGO POJAZDU GOŚCI OBIEKTU ORAZ POZOSTAWIONEGO W NICH MIENIA.
 

15. OSOBY NIE ZAMELDOWANE W OBIEKCIE MOGĄ PRZEBYWAĆ NA JEGO TERENIE W GODZINACH OD 8.00 DO 22.00
 

16. W OBIEKCIE OBOWIĄZUJE ZAKAZ PRZEBYWANIA ZWIERZĄT.
 

17. GOŚĆ OPUSZCZAJĄC POKÓJ ZA KAŻDYM RAZEM POWINIEN SIĘ UPEWNIĆ, CZY DRZWI I OKNA ZOSTAŁY ZAMKNIĘTE.
 

18. ZABRANIA SIĘ CHODZENIA W BUDYNKU W BUTACH NARCIARSKICH. NALEŻY JE PRZECHOWYWAĆ W MIEJSCU DO TEGO PRZEZNACZONYM .
 

19. ZABRONIONE JEST WNOSZENIE ROWERÓW I SPRZĘTU NARCIARSKIEGO DO POKOI. NALEŻY JE PRZECHOWYWAĆ W MIEJSCU DO TEGO PRZEZNACZONYM
 

20. NIE NALEŻY PRZENOSIĆ WYPOSAŻENIA POKOI LUB ZMIENIAĆ JEGO USTAWIENIA BEZ POWIADOMIENIA I ZGODY ZARZĄDCY
 

21. WŁAŚCICIEL OBIEKTU I ZARZĄDCA NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU UTRATY PIENIĘDZY ORAZ UTRATY LUB USZKODZENIA, PRZEDMIOTÓW WARTOŚCIOWYCH, KOSZTOWNOŚCI NALEŻĄCYCH DO GOŚCI PRZEBYWAJĄCYCH W OBIEKCIE.
 

22. KAŻDY RODZIC/OPIEKUN ODPOWIEDZIALNY JEST ZA SZKODY WYRZĄDZONE PRZEZ DZIECI.
 

23. RODZIC/ OPIEKUN ODPOWIEDZIALNY JEST ZA BEZPIECZEŃSTWO PRZEBYWAJĄCYCH NA TERENIE OBIEKTU DZIECI. ZABRANIA SIĘ POZOSTAWIANIA NA SCHODACH I BALKONACH DZIECI BEZ NADZORU RODZICA/OPIEKUNA.
 

24. KLIENT PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WSZELKIEGO RODZAJU USZKODZENIA I ZNISZCZENIA PRZEDMIOTÓW WYPOSAŻENIA I URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH POWSTAŁE Z JEGO WINY.
 

25. Z CHWILĄ OTRZYMANIA KLUCZY STAJECIE SIĘ PAŃSTWO GOSPODARZAMI POKOJU. NA ŻYCZENIE POKÓJ MOŻE ZOSTAĆ POSPRZĄTANY.
 

26. UTRATA – ZAGUBIENIE KLUCZA OBCIĄŻONE JEST KARĄ FINANSOWĄ W WYSOKOŚCI 50 ZŁ.
 

27. PRZY WYJEŹDZIE GOŚCIA ZARZĄDCA MA PRAWO SPRAWDZIĆ STAN POKOJU PRZY KLIENCIE I OBCIĄŻYĆ ZA EWENTUALNE ZNISZCZENIA.
 

28. OBSŁUGA GRILLA PRZEZ OSOBY DOROSŁE. W GRILLU WOLNO PALIĆ WYŁĄCZNIE WĘGLEM DO GRILLA
 

29. NA TERENIE OBIEKTU WOLNO PORUSZAĆ SIĘ JEDYNIE W MIEJSCACH DO TEGO WYZNACZONYCH, W TYM PO TERENACH ZIELONYCH, ZAŚ ZABRANIA SIĘ WCHODZENIA NA KAMIENIE I SKAŁY ZNAJDUJĄCE SIĘ NA POSESJI.
 

30. DZIECI MOGĄ PRZEBYWĆ NA TERENIE PODWÓRKA I POSESJI WYŁĄCZNIE POD OPIEKĄ I NADZOREM RODZICÓW/OPIEKUNÓW. RODZICE/OPIEKUNOWIE ZOBOWIĄZANI SĄ DO ZAPEWNIENIA RESPEKTOWANIA PRZEZ DZIECI ZAKAZU JAK W PKT 29.
 

31. KORZYSTANIE Z HUŚTAWEK, PIASKOWNICY I INNYCH URZĄDZEN PRZEZNACZONYCH DLA ZABAWY DZIECI JEDYNIE POD OPIEKĄ I NADZOREM RODZICA/OPIEKUNA.
 

32. PRZY KAŻDORAZOWYM KORZYSTANIU Z PIĘCIU ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TERENIE OBIEKTU ŁAWEK OBROTOWYCH NALEŻY ODBLOKOWAĆ MECHANIZM W CELU USTAWIENIA ŻĄDANEJ POZYCJI, A PO USTAWIENIU ZABLOKOWAĆ. ZE WZGLĘDÓW BEZPIECZEŃSTWA ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA ŁAWEK OBROTOWYCH JAKO „KARUZELI”.
 

33. NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY BĘDĄCE WYNIKIEM NIE PRZESTRZEGANIA REGULAMINU.

 

WSZELKIEGO RODZAJU UWAGI I NIEDOPATRZENIA PROSIMY ZGŁASZAĆ ZARZĄDCY.

DZIĘKUJEMY ZA UWAGI I ŻYCZYMY PAŃSTWU UDANEGO POBYTU I MILE SPĘDZONEGO CZASU W NASZYM OBIEKCIE.

© 2024 Jaskółcze wzgórze - wszystkie prawa zastrzeżone.

design by : LEMONPIXEL.pl  /  Rezerwację online obsługuje : HOTRES.pl